Держбюджетна і госпдоговірна тематики

Фундаментальні розробки

 

1. ГП-259 «Розробити фундаментальні основи гемології, встановити закономірності формування та критерії оцінки каменесамоцвітної сировини південно-східної  частини України» (№ держреєстрації 0100U001811, 2000-2002 рр.).

Мета роботи – розробити фундаментальні основи гемології,  визначити особливості формування, локалізації й обґрунтувати критерії оцінки якості різноманітних видів каменесамоцвітної сировини.

 

2. ГП-320 «Визначення геологічних і правових передумов створення мінеральної бази каменесамоцвітної сировини східних блоків Українського щита» (№ держреєстрації 0103U00129, 2003-2004 рр.).

Мета досліджень – розробка концепції розвитку вітчизняного  ринку кольорового каміння, яка забезпечує його ефективне функціонування, з впровадженням в практику робіт геологічних організацій гемологічних паспортів для кожного виду сировини. 

 

3. ГП-344 «Методологічні основи гемологічної оцінки якості каменесамоцвітної сировини південно-східної частини Українського щита» (№ держреєстрації 0105U000498, 2005-2006 рр.).

Мета досліджень – теоретичне обґрунтування і експериментальне підтвердження послідовності гемологічної оцінки якості каменесамоцвітної сировини з метою розширення мінерально-сировинної бази кольорового каміння України.

 

4. ГП-413 «Геолого-промислові критерії оцінки якості письмових пегматитів, кольорового кварцу, квардиту, скам'янілого дерева» (№ держреєстрації 0108U000555, 2008-2010 рр.).

Мета досліджень розробка геолого-промислових критеріїв оцінки якості видів каменесамоцвітної сировини, що вивчається, та визначення галузі їх застосування, що забезпечить розширення спектру вітчизняного кольорового каміння, яке залучається до практичного освоєння.

 

5. ГП-441 «Фундаментальні основи видобутку, переробки та оцінки каменесамоцвітної сировини об'єктів надр» (№ держреєстрації  0111U002811, 2011-2013 рр.).

Метою досліджень є розробка методики оцінки об'єктів надр з каменесамоцвітною сировиною з урахуванням геологічних і економічних факторів, на основі вивчення декоративних, технологічних властивостей та дизайну природного каміння. Результати комплексного вивчення  будуть сприяти розробці методичних рекомендацій з ефективного видобутку, переробці та оцінці кольорового каміння південної частини України.

 

Інновації та технології

 

Відвідувачі

182436
Сьогодні
За місяць
Усього
34
674
182436